سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 12:38

مربی لیورپول پس از بازگشت نابغه برزیلی از مصدومیت 2 ماهه در خصوص علاقه‌‌مندی بارسا به خرید این هافبک تصریح کرد: کوتینیو به هیچ وجه فروشی نیست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvfd gdUvPUg Ps hc fhc'aj khfyi fvcdgd hc lwnUldj 2 lhii nv owUw ughri‌‌lknd fhvsh fi ovdn hdk ihtf; jwvdp ;vn: ;UjdkdU fi idI UOi tvUad kdsj. ;gUP: fi idI UOi ;UjdkdU tvUad kdsj! lvfd gdUvPUg Ps hc fhc'aj khfyi fvcdgd hc lwnUldj 2 lhii nv owUw ughri‌‌lknd fhvsh fi ovdn hdk ihtf; jwvdp ;vn: ;UjdkdU fi idI UOi tvUad kdsj.

تصویر خبر
کلوپ--به-هیچ-وجه-کوتینیو-فروشی-نیست-