سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 14:30

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، در پی درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دفاتر یادبودی در محل این سفارت خانه گشود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv ;UdjT nv Pd nv'baj Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd nthjv dhnfUnd nv lpg hdk sthvj ohki 'aUn. fhc'ahdd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald vtskOhkd nv ;Udj sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv ;UdjT nv Pd nv'baj Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd nthjv dhnfUnd nv lpg hdk sthvj ohki 'aUn.

تصویر خبر
بازگشایی-دفتر-یادبود-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-در-کویت
برچسب های مرتبط: