سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 15:13

حضور عبدالله عبدالله رییس اجرایى دولت افغانستان در سفارت ایران در کابل براى امضاى دفتر یادبود ارتحال آیت الله هاشمى رفسنجانى....

در حال دریافت متن کامل خبر...

pqUv ufnhggi ufnhggi vdds hOvhdى nUgj htyhksjhk nv sthvj hdvhk nv ;hfg fvhى hlqhى ntjv dhnfUn hvjphg Hdj hggi ihalى vtskOhkى.... hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald vtskOhkd jUsx lrhlhj ;aUvihd ohvOd | jwhUdv pqUv ufnhggi ufnhggi vdds hOvhdى nUgj htyhksjhk nv sthvj hdvhk nv ;hfg fvhى hlqhى ntjv dhnfUn hvjphg Hdj hggi ihalى vtskOhkى....

تصویر خبر
امضای-دفتر-یادبود-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-توسط-مقامات-کشورهای-خارجی---تصاویر