سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 16:19

هرات - ایرنا - استاندار هرات افغانستان و سرکنسول هند و ترکمنستان در این استان با حضور به کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در هرات با نگارش یادداشت و امضای دفتر یادبود ارتحال ایت الله هاشمی رفسنجانی نسبت به شخصیت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ivhj - hdvkh - hsjhknhv ivhj htyhksjhk U sv;ksUg ikn U jv;lksjhk nv hdk hsjhk fh pqUv fi ;ksUg'vd sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv ivhj fh k'hva dhnnhaj U hlqhd ntjv dhnfUn hvjphg hdj hggi ihald vtskOhkd ksfj fi aowdj vmds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl OliUvd hsghld hdvhk hnhd hpjvhl ;vnkn. 'ahda ntjv dhnfUn hvjphg hdj hggi ihald vtskOhkd nv ;ksUg'vd hdvhk nv ivhj ivhj - hdvkh - hsjhknhv ivhj htyhksjhk U sv;ksUg ikn U jv;lksjhk nv hdk hsjhk fh pqUv fi ;ksUg'vd sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv ivhj fh k'hva dhnnhaj U hlqhd ntjv dhnfUn hvjphg hdj hggi ihald vtskOhkd ksfj fi aowdj vmds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl OliUvd hsghld hdvhk hnhd hpjvhl ;vnkn.