سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 18:53

مادرید - ایرنا - سفارت جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه به مناسبت ارتحال آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دفتر یادبودی در این سفارت قرار داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn - hdvkh - sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv hvU'Umi fi lkhsfj hvjphg Hdj hggi h;fv ihald vtskOhkd ntjv dhnfUnd nv hdk sthvj rvhv nhn. 'ahda ntjv dhnfUn hvjphg pqvj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv hvU'Umi lhnvdn - hdvkh - sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv hvU'Umi fi lkhsfj hvjphg Hdj hggi h;fv ihald vtskOhkd ntjv dhnfUnd nv hdk sthvj rvhv nhn.