سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 19:53

دانشمندان ژاپنی بر این باورند که معمای آخرین "عنصر کشف نشده" در ترکیب اصلی عناصر تشکیل دهنده هسته کره زمین را حل کرده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhkalknhk ChPkd fv hdk fhUvkn ;i lulhd Hovdk "ukwv ;at kani" nv jv;df hwgd ukhwv ja;dg nikni isji ;vi cldk vh pg ;vni‌hkn. pg lulhd Hovdk ukwv ;at kani isji cldk nhkalknhk ChPkd fv hdk fhUvkn ;i lulhd Hovdk "ukwv ;at kani" nv jv;df hwgd ukhwv ja;dg nikni isji ;vi cldk vh pg ;vni‌hkn.

تصویر خبر
حل-معمای-آخرین-عنصر-کشف-نشده-هسته-زمین
برچسب های مرتبط: