سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 20:11

سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد: دخانیات و عوارض جانبی آن سالانه بیش از یک تریلیون دلار هزینه به اقتصاد جهان تحمیل می کند و حدود شش میلیون نفر را به کام مرگ می برد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shclhk Oihkd finhaj nv 'chvad hughl ;vn: nohkdhj U uUhvq Ohkfd Hk shghki fda hc d; jvdgdUk nghv icdki fi hrjwhn Oihk jpldg ld ;kn U pnUn aa ldgdUk ktv vh fi ;hl lv' ld fvn. nohkdhj shghki aa ldgdUk ktv vh fi ;hl lv' ld fvn shclhk Oihkd finhaj nv 'chvad hughl ;vn: nohkdhj U uUhvq Ohkfd Hk shghki fda hc d; jvdgdUk nghv icdki fi hrjwhn Oihk jpldg ld ;kn U pnUn aa ldgdUk ktv vh fi ;hl lv' ld fvn.

تصویر خبر
دخانیات-سالانه-شش-میلیون-نفر-را-به-کام-مرگ-می-برد
برچسب های مرتبط: