سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 21:53

پروژه توسعه یک بازی ویدئویی که از سال 2014 کمپانی پلاتینوم آن را برای مایکروسافت می‌ساخت، برای همیشه کنسل شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

PvUCi jUsui d; fhcd UdnmUdd ;i hc shg 2014 ;lPhkd PghjdkUl Hk vh fvhd lhd;vUshtj ld‌shojT fvhd ildai ;ksg an. lhd;vUshtj fhcd hs;dg fhkn vh ;Saj PvUCi jUsui d; fhcd UdnmUdd ;i hc shg 2014 ;lPhkd PghjdkUl Hk vh fvhd lhd;vUshtj ld‌shojT fvhd ildai ;ksg an.

تصویر خبر
مایکروسافت-بازی-اسکیل-باند-را-ک-شت
برچسب های مرتبط: