سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:50

کارشناسان خنثی سازی مین روسیه یک انبار بمب‌های دست ساز را در شرق حلب کشف کردند که برای انهدام یک محله کافی بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvakhshk oked shcd ldk vUsdi d; hkfhv flf‌ihd nsj shc vh nv avr pgf ;at ;vnkn ;i fvhd hkinhl d; lpgi ;htd fUn. ;at flf‌ihdd ;i d; lpgi vh khfUn ld‌;kn ;hvakhshk oked shcd ldk vUsdi d; hkfhv flf‌ihd nsj shc vh nv avr pgf ;at ;vnkn ;i fvhd hkinhl d; lpgi ;htd fUn.

تصویر خبر
کشف-بمب-هایی-که-یک-محله-را-نابود-می-کند
برچسب های مرتبط: