سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:12

در این موتورسیکلت از فناوری ویژه‌ای به نام UNI-CUB استفاده شده است که به آن امکان می‌دهد بدون کمک گرفتن از جک یا ابزار اضافی به راحتی تعادل خود را روی دو چرخ نگه دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hdk lUjUvsd;gj hc tkhUvd UdCi‌hd fi khl UNI-CUB hsjthni ani hsj ;i fi Hk hl;hk ld‌nin fnUk ;l; 'vtjk hc O; dh hfchv hqhtd fi vhpjd juhng oUn vh vUd nU Ivo k'i nhvn. hdk lUjUvsd;gj fi jkihdd vUd nU Ivo ld‌hdsjn+jwhUdv nv hdk lUjUvsd;gj hc tkhUvd UdCi‌hd fi khl UNI-CUB hsjthni ani hsj ;i fi Hk hl;hk ld‌nin fnUk ;l; 'vtjk hc O; dh hfchv hqhtd fi vhpjd juhng oUn vh vUd nU Ivo k'i nhvn.

تصویر خبر
این-موتورسیکلت-به-تنهایی-روی-دو-چرخ-می-ایستد-تصاویر
برچسب های مرتبط: