سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:31

دکتر محسن رضایی، در مراسم یادبود مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مسجد صادقیه کاشان گفت: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی الگویی از سیاست ورزی و حرکت در مسیر انقلاب و برادری بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

n;jv lpsk vqhddT nv lvhsl dhnfUn lvpUl Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv lsOn whnrdi ;hahk 'tj: lvpUl Hdj‌hggi ihald vtskOhkd hg'Udd hc sdhsj Uvcd U pv;j nv lsdv hkrghf U fvhnvd fUn. ohxvi vqhdd hc hUgdk ndnhv fh Hdj hggi ihald n;jv lpsk vqhddT nv lvhsl dhnfUn lvpUl Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv lsOn whnrdi ;hahk 'tj: lvpUl Hdj‌hggi ihald vtskOhkd hg'Udd hc sdhsj Uvcd U pv;j nv lsdv hkrghf U fvhnvd fUn.

تصویر خبر
خاطره-رضایی-از-اولین-دیدار-با-آیت-الله-هاشمی