سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:40

پژوهشگران چینی موفق شدند روبات انسان نمایی بسازند که شبیه چینی ها است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

PCUia'vhk Idkd lUtr ankn vUfhj hkshk klhdd fshckn ;i afdi Idkd ih hsj. hUgdk vUfhj hkshk klhd afdi Idkd ih shoji an PCUia'vhk Idkd lUtr ankn vUfhj hkshk klhdd fshckn ;i afdi Idkd ih hsj.

تصویر خبر
اولین-روبات-انسان-نمای-شبیه-چینی-ها-ساخته-شد