سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:41

خرید و جمع‌آوری 10 هزار تن کیوی

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovdn U Olu‌HUvd 10 ichv jk ;dUd ovdn U Olu‌HUvd 10 ichv jk ;dUd ovdn U Olu‌HUvd 10 ichv jk ;dUd

تصویر خبر
خرید-و-جمع-آوری-10-هزار-تن-کیوی