سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:41

تدبیر، امیدهای بربادرفته و اما برجام!

jnfdvT hldnihd fvfhnvtji U hlh fvOhl! jnfdvT hldnihd fvfhnvtji U hlh fvOhl! jnfdvT hldnihd fvfhnvtji U hlh fvOhl!

تصویر خبر
تدبیر--امیدهای-بربادرفته-و-اما-برجام-