سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:41

ادامه جنگ‌افروزی اعضای شورای امنیت در سوریه

در حال دریافت متن کامل خبر...

hnhli Ok'‌htvUcd huqhd aUvhd hlkdj nv sUvdi hnhli Ok'‌htvUcd huqhd aUvhd hlkdj nv sUvdi hnhli Ok'‌htvUcd huqhd aUvhd hlkdj nv sUvdi

تصویر خبر
ادامه-جنگ-افروزی-اعضای-شورای-امنیت-در-سوریه
برچسب های مرتبط: