سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:41

نیروهای ویژه روسیه در سوریه برای شکار داعش

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd UdCi vUsdi nv sUvdi fvhd a;hv nhua kdvUihd UdCi vUsdi nv sUvdi fvhd a;hv nhua kdvUihd UdCi vUsdi nv sUvdi fvhd a;hv nhua

تصویر خبر
نیروهای-ویژه-روسیه-در-سوریه-برای-شکار-داعش
برچسب های مرتبط: