سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:41

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ۱۱ استان را فرا گرفت

در حال دریافت متن کامل خبر...

HktgUHkchd tUr phn Pvkn'hk ۱۱ hsjhk vh tvh 'vtj HktgUHkchd tUr phn Pvkn'hk ۱۱ hsjhk vh tvh 'vtj HktgUHkchd tUr phn Pvkn'hk ۱۱ hsjhk vh tvh 'vtj

تصویر خبر
آنفلوآنزای-فوق-حاد-پرندگان-۱۱-استان-را-فرا-گرفت