سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:47

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از کشته شدن یک جوان درپی نزاع خونین در این شهرستان خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- tvlhkni hkjzhld aivsjhk PhUi hc ;aji ank d; OUhk nvPd kchu oUkdk nv hdk aivsjhk ofv nhn. rjg d; OUhk fnkfhg kchu oUkdk nv aivsjhk PhUi ;vlhkahi- tvlhkni hkjzhld aivsjhk PhUi hc ;aji ank d; OUhk nvPd kchu oUkdk nv hdk aivsjhk ofv nhn.

تصویر خبر
قتل-یک-جوان-بدنبال-نزاع-خونین-در-شهرستان-پاوه
برچسب های مرتبط: