سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:47

رییس مجلس سنای الجزایر با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور آفریقایی، دفتر یادبود درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds lOgs skhd hgOchdv fh pqUv nv sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv hdk ;aUv HtvdrhddT ntjv dhnfUn nv'baj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd vh hlqhM ;vn. hlqhd ntjv dhnfUn nv'baj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd jUsx vmds lOgs skhd hgOchdv vdds lOgs skhd hgOchdv fh pqUv nv sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv hdk ;aUv HtvdrhddT ntjv dhnfUn nv'baj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd vh hlqhM ;vn.