سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:49

در پی درگذشت هاشمی رفسنجانی، نماینده ویژه امیر کویت، برای ابراز همدردی با دولت و ملت ایران راهی تهران شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv Pd nv'baj ihald vtskOhkdT klhdkni UdCi hldv ;UdjT fvhd hfvhc ilnvnd fh nUgj U lgj hdvhk vhid jivhk an. klhdkni UdCi hldv ;Udj fvhd hfvhc ilnvnd fh nUgj U lgj hdvhk vhid jivhk an nv Pd nv'baj ihald vtskOhkdT klhdkni UdCi hldv ;UdjT fvhd hfvhc ilnvnd fh nUgj U lgj hdvhk vhid jivhk an.

تصویر خبر
نماینده-ویژه-امیر-کویت-برای-ابراز-همدردی-با-دولت-و-ملت-ایران-راهی-تهران-شد