سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:51

ستاد اطلاع رسانی جنگ عراق از آزادسازی ساختمان های چندین ادارۀ دولتی در شرق موصل خبر داد....

در حال دریافت متن کامل خبر...

sjhn hxghu vshkd Ok' uvhr hc Hchnshcd shojlhk ihd Ikndk hnhvG nUgjd nv avr lUwg ofv nhn.... Hchnshcd Ikndk shojlhk nUgjd lil nv lUwg sjhn hxghu vshkd Ok' uvhr hc Hchnshcd shojlhk ihd Ikndk hnhvG nUgjd nv avr lUwg ofv nhn....

تصویر خبر
آزادسازی-چندین-ساختمان-دولتی-مهم-در-موصل
برچسب های مرتبط: