سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:53

حدود 180 ژنرال سابق ارتش آمریکا در نامه ای ­خطاب ­به ­ دونالد ترامپ، با استفاده از شکنجه در این کشور مخالفت کردند.

pnUn 180 Ckvhg shfr hvja Hlvd;h nv khli hd ­oxhf ­fi ­ nUkhgn jvhlPT fh hsjthni hc a;kOi nv hdk ;aUv lohgtj ;vnkn. 180 Ckvhg Hlvd;hdd fh hsjthni hc a;kOi lohgtj ;vnkn pnUn 180 Ckvhg shfr hvja Hlvd;h nv khli hd ­oxhf ­fi ­ nUkhgn jvhlPT fh hsjthni hc a;kOi nv hdk ;aUv lohgtj ;vnkn.

تصویر خبر
180-ژنرال-آمریکایی-با-استفاده-از-شکنجه-مخالفت-کردند
برچسب های مرتبط: