سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:54

تهران - ایرنا - یگان موشکی و توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه سه شنبه مواضع نظامیان عربستان را در نجران هدف قرار داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - d'hk lUa;d U jUPohki hvja U ;ldji ihd lvnld dlk ahl'hi si akfi lUhqu kzhldhk uvfsjhk vh nv kOvhk int rvhv nhn. d'hk lUa;d dlk lUhqu hvja uvfsjhk nv kOvhk vh int rvhv nhn jivhk - hdvkh - d'hk lUa;d U jUPohki hvja U ;ldji ihd lvnld dlk ahl'hi si akfi lUhqu kzhldhk uvfsjhk vh nv kOvhk int rvhv nhn.

تصویر خبر
یگان-موشکی-یمن-مواضع-ارتش-عربستان-در-نجران-را-هدف-قرار-داد
برچسب های مرتبط: