سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:55

استاندار سمنان با اشاره به اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سرباز وفادار مقام معظم رهبری و معتقد به استفاده نیروهای انقلابی در کابینه بود گفت: نباید اجازه دهیم خناسان بار دیگر پروبال مقام معظم رهبری را بشکنند.

hsjhknhv slkhk fh hahvi fi hdk;i Hdj‌hggi ihald vtskOhkd svfhc Uthnhv lrhl luzl vifvd U lujrn fi hsjthni kdvUihd hkrghfd nv ;hfdki fUn 'tj: kfhdn hOhci nidl okhshk fhv nd'v PvUfhg lrhl luzl vifvd vh fa;kkn. ofhc: Hdj‌hggi ihald vtskOhkd svfhc Uthnhv lrhl luzl vifvd fUn hsjhknhv slkhk fh hahvi fi hdk;i Hdj‌hggi ihald vtskOhkd svfhc Uthnhv lrhl luzl vifvd U lujrn fi hsjthni kdvUihd hkrghfd nv ;hfdki fUn 'tj: kfhdn hOhci nidl okhshk fhv nd'v PvUfhg lrhl luzl vifvd vh fa;kkn.