سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:55

یزد ـ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی را طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

dcn J luhUk shclhk lndvdj U fvkhli vdcd hsjhk dcn 'tj: shclhk hnhvd U hsjonhld ;aUv tvHdkn hOvhdd hvcdhfd ulg;vn shg ۱۳۹۵ nsj'hi‌ihd hOvhdd vh xd foakhli‌hd fi nsj'hi‌ihd hOvhdd hfghy ;vn. hvcdhfd ulg;vn nsj'hi‌ihd hOvhdd hsjhk nv shg ۹۵ ;gdn oUvn dcn J luhUk shclhk lndvdj U fvkhli vdcd hsjhk dcn 'tj: shclhk hnhvd U hsjonhld ;aUv tvHdkn hOvhdd hvcdhfd ulg;vn shg ۱۳۹۵ nsj'hi‌ihd hOvhdd vh xd foakhli‌hd fi nsj'hi‌ihd hOvhdd hfghy ;vn.

تصویر خبر
ارزیابی-عملکرد-دستگاه-های-اجرایی-استان-در-سال-۹۵-کلید-خورد
برچسب های مرتبط: