سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:58

اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت‌خارجه تاکید کرد: مواضع وزارت امور خارجه صرفا توسط وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و حسب مورد توسط معاونین وزیر، آن‌هم فقط در حوزه مسئولیت تخصصی‌شان اعلام می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hnhvi ;g ndPglhsd vshki‌hd Uchvj‌ohvOi jh;dn ;vn: lUhqu Uchvj hlUv ohvOi wvth jUsx Ucdv hlUv ohvOi U sok'Ud hdk Uchvjohki U psf lUvn jUsx luhUkdk UcdvT Hk‌il trx nv pUci lsmUgdj jowwd‌ahk hughl ld‌aUn. jUqdphj Uchvj‌ohvOi nv lUvn kpUi hughl lUhqu hdk Uchvjohki hnhvi ;g ndPglhsd vshki‌hd Uchvj‌ohvOi jh;dn ;vn: lUhqu Uchvj hlUv ohvOi wvth jUsx Ucdv hlUv ohvOi U sok'Ud hdk Uchvjohki U psf lUvn jUsx luhUkdk UcdvT Hk‌il trx nv pUci lsmUgdj jowwd‌ahk hughl ld‌aUn.

تصویر خبر
توضیحات-وزارت-خارجه-در-مورد-نحوه-اعلام-مواضع-این-وزارتخانه
برچسب های مرتبط: