سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 23:59

کمپینی در اردن با اعتراض به توزیع جزوه درسی که ابن سینا، دانشمند بلند آوازه ایرانی، در آن تکفیر شده است، از وزارت آموزش و پروش این کشور خواست از انتشار افکار وهابی در بین جوانان جلوگیری کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;lPdkd nv hvnk fh hujvhq fi jUcdu OcUi nvsd ;i hfk sdkhT nhkalkn fgkn HUhci hdvhkdT nv Hk j;tdv ani hsjT hc Uchvj HlUca U PvUa hdk ;aUv oUhsj hc hkjahv ht;hv Uihfd nv fdk OUhkhk OgU'dvd ;kn. ;lPdk hvnkd‌ih nv hujvhq fi j;tdv Khfk sdkhL nv ;jhf‌ihd nvsd hvnk ;lPdkd nv hvnk fh hujvhq fi jUcdu OcUi nvsd ;i hfk sdkhT nhkalkn fgkn HUhci hdvhkdT nv Hk j;tdv ani hsjT hc Uchvj HlUca U PvUa hdk ;aUv oUhsj hc hkjahv ht;hv Uihfd nv fdk OUhkhk OgU'dvd ;kn.

تصویر خبر
کمپین-اردنی-ها-در-اعتراض-به-تکفیر--ابن-سینا--در-کتاب-های-درسی-اردن
برچسب های مرتبط: