چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 00:42

مادرید- ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در هاوانا پایتخت کوبا از روز دوشنبه دفتر یادبود به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی دایر کرده است و پرچم کشورمان به نشانه 3 روز عزای نیمه برافراشته شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn- hdvkh- sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv ihUhkh Phdjoj ;Ufh hc vUc nUakfi ntjv dhnfUn fi lkhsfj hvjphg Hdj hggi ihald vtskOhkd nhdv ;vni hsj U PvIl ;aUvlhk fi kahki 3 vUc uchd kdli fvhtvhaji an. 'ahda ntjv dhnfUn hvjphg Hdj hggi ihald nv ;Ufh lhnvdn- hdvkh- sthvj OliUvd hsghld hdvhk nv ihUhkh Phdjoj ;Ufh hc vUc nUakfi ntjv dhnfUn fi lkhsfj hvjphg Hdj hggi ihald vtskOhkd nhdv ;vni hsj U PvIl ;aUvlhk fi kahki 3 vUc uchd kdli fvhtvhaji an.

تصویر خبر
گشایش-دفتر-یادبود-ارتحال-آیت-الله-هاشمی-در-کوبا