چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 07:21

با توجه به دستور مقام قضایی گوشی‌های متهم توقیف و در آزمایشگاه ادله این پلیس مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh jUOi fi nsjUv lrhl rqhdd 'Uad‌ihd ljil jUrdt U nv Hclhda'hi hngi hdk Pgds lUvn fvvsd U fhcfdkd rvhv 'vtj. rvfhkd ank ck OUhk fi ohxv hkjrhl Pnv ck hc nhlhn! fh jUOi fi nsjUv lrhl rqhdd 'Uad‌ihd ljil jUrdt U nv Hclhda'hi hngi hdk Pgds lUvn fvvsd U fhcfdkd rvhv 'vtj.

تصویر خبر
قربانی-شدن-زن-جوان-به-خاطر-انتقام-پدر-زن-از-داماد-
برچسب های مرتبط: