چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 07:30

پلیس در تعقیب جوان 24ساله ای است که به ادعای مادرش به خاطر حرف مردم خواهر خود را به قتل رسانده و متواری شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Pgds nv jurdf OUhk 24shgi hd hsj ;i fi hnuhd lhnva fi ohxv pvt lvnl oUhiv oUn vh fi rjg vshkni U ljUhvd ani hsj. ili ck ih Idcd nd'v ld 'tjkn hlh gfhs ods lvnhki hd nv lkcg UOUn nhaj! Pgds nv jurdf OUhk 24shgi hd hsj ;i fi hnuhd lhnva fi ohxv pvt lvnl oUhiv oUn vh fi rjg vshkni U ljUhvd ani hsj.

تصویر خبر
همه-زن-ها-چیزی-دیگر-می-گفتند-اما-لباس-خیس-مردانه-ای-در-منزل-وجود-داشت-
برچسب های مرتبط: