چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 08:20

دزد جوانی که برای زورگیری از متصدی یک فروشگاه، با سلاح شکاری دولول در تاریکی شب شلیک کرده است، تحت تعقیب مأموران انتظامی قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ncn OUhkd ;i fvhd cUv'dvd hc ljwnd d; tvUa'hiT fh sghp a;hvd nUgUg nv jhvd;d af agd; ;vni hsjT jpj jurdf lNlUvhk hkjzhld rvhv 'vtj. agd; cUv'dv krhfnhvnvjhvd;d af ncn OUhkd ;i fvhd cUv'dvd hc ljwnd d; tvUa'hiT fh sghp a;hvd nUgUg nv jhvd;d af agd; ;vni hsjT jpj jurdf lNlUvhk hkjzhld rvhv 'vtj.

تصویر خبر
شلیک-زورگیر-نقابداردرتاریکی-شب