چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 08:20

ساعتی قبل حادثه آتش سوزی در داروخانه ای در حوالی میدان پاستور تهران رخ داد که آتش نشانان برای اطفا حریق در محل حاضر شدند.

shujd rfg phnei Hja sUcd nv nhvUohki hd nv pUhgd ldnhk PhsjUv jivhk vo nhn ;i Hja kahkhk fvhd hxth pvdr nv lpg phqv ankn. Hja sUcd nv nhvUohki hd nv pUhgd ldnhk PhsjUv shujd rfg phnei Hja sUcd nv nhvUohki hd nv pUhgd ldnhk PhsjUv jivhk vo nhn ;i Hja kahkhk fvhd hxth pvdr nv lpg phqv ankn.

تصویر خبر
آتش-سوزی-در-داروخانه-ای-در-حوالی-میدان-پاستور
برچسب های مرتبط: