چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:03

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از دستگاه‌های متولی می‌خواهد که موقعیت قنات‌ها در منطقه بازار تهران را بررسی کنند و می‌گوید: این فرونشست‌ها یک هشدار است.

lndv;g ldvhe tvik'd U 'vna'vd hsjhk jivhk hc nsj'hi‌ihd ljUgd ld‌oUhin ;i lUrudj rkhj‌ih nv lkxri fhchv jivhk vh fvvsd ;kkn U ld‌'Udn: hdk tvUkasj‌ih d; ianhv hsj. ianhv Ond fvhd fhchv jivhk! lndv;g ldvhe tvik'd U 'vna'vd hsjhk jivhk hc nsj'hi‌ihd ljUgd ld‌oUhin ;i lUrudj rkhj‌ih nv lkxri fhchv jivhk vh fvvsd ;kkn U ld‌'Udn: hdk tvUkasj‌ih d; ianhv hsj.

تصویر خبر
هشدار-جدی-برای-بازار-تهران-