چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:03

برخی مدعیان حمایت از هاشمی، هیچ نسبتی با اسلام و انقلاب ندارند. یکی از این عناصر مذبذب که در فتنه 88 بازداشت شد و با نفوذ در میان شماری از روزنامه‌نگاران توانست به ملاقات مرحوم هاشمی در اردیبهشت 92 برود،‌ اعتراف جالبی در این باره دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvod lnudhk plhdj hc ihaldT idI ksfjd fh hsghl U hkrghf knhvkn. d;d hc hdk ukhwv lbfbf ;i nv tjki 88 fhcnhaj an U fh ktUb nv ldhk alhvd hc vUckhli‌k'hvhk jUhksj fi lghrhj lvpUl ihald nv hvndfiaj 92 fvUnT‌ hujvht Ohgfd nv hdk fhvi nhvn. hc jvUv aowdj lvpUl ihald jh klhc fh ;ta U fd‌UqU Paj sv hU! fvod lnudhk plhdj hc ihaldT idI ksfjd fh hsghl U hkrghf knhvkn. d;d hc hdk ukhwv lbfbf ;i nv tjki 88 fhcnhaj an U fh ktUb nv ldhk alhvd hc vUckhli‌k'hvhk jUhksj fi lghrhj lvpUl ihald nv hvndfiaj 92 fvUnT‌ hujvht Ohgfd nv hdk fhvi nhvn.

تصویر خبر
از-ترور-شخصیت-مرحوم-هاشمی-تا-نماز-با-کفش-و-بی-وضو-پشت-سر-او-
برچسب های مرتبط: