چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:03

برخی مدعیان حمایت از هاشمی، هیچ نسبتی با اسلام و انقلاب ندارند. یکی از این عناصر مذبذب که در فتنه 88 بازداشت شد و با نفوذ در میان شماری از روزنامه‌نگاران توانست به ملاقات مرحوم هاشمی در اردیبهشت 92 برود،‌ اعتراف جالبی در این باره دارد.

fvod lnudhk plhdj hc ihaldT idI ksfjd fh hsghl U hkrghf knhvkn. d;d hc hdk ukhwv lbfbf ;i nv tjki 88 fhcnhaj an U fh ktUb nv ldhk alhvd hc vUckhli‌k'hvhk jUhksj fi lghrhj lvpUl ihald nv hvndfiaj 92 fvUnT‌ hujvht Ohgfd nv hdk fhvi nhvn. hc jvUv aowdj lvpUl ihald jh klhc fh ;ta U fd‌UqU Paj sv hU! fvod lnudhk plhdj hc ihaldT idI ksfjd fh hsghl U hkrghf knhvkn. d;d hc hdk ukhwv lbfbf ;i nv tjki 88 fhcnhaj an U fh ktUb nv ldhk alhvd hc vUckhli‌k'hvhk jUhksj fi lghrhj lvpUl ihald nv hvndfiaj 92 fvUnT‌ hujvht Ohgfd nv hdk fhvi nhvn.

تصویر خبر
از-ترور-شخصیت-مرحوم-هاشمی-تا-نماز-با-کفش-و-بی-وضو-پشت-سر-او-
برچسب های مرتبط: