چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:03

«همیشه باور دارم که آرات محبوب ترین فرد در دنیا خواهد شد. من با این تخیل می‌خوابم و به این امید بیدار می‌شوم و یک روز بهتر را با آرات شروع می‌کنم.»

در حال دریافت متن کامل خبر...

Kildai fhUv nhvl ;i Hvhj lpfUf jvdk tvn nv nkdh oUhin an. lk fh hdk jodg ld‌oUhfl U fi hdk hldn fdnhv ld‌aUl U d; vUc fijv vh fh Hvhj avUu ld‌;kl.L ;Un; a'tj‌hk'dc ۳ shgi! Kildai fhUv nhvl ;i Hvhj lpfUf jvdk tvn nv nkdh oUhin an. lk fh hdk jodg ld‌oUhfl U fi hdk hldn fdnhv ld‌aUl U d; vUc fijv vh fh Hvhj avUu ld‌;kl.L

تصویر خبر
کودک-شگفت-انگیز-۳-ساله-
برچسب های مرتبط: