چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:05

مدیرعامل بیمه ملت بیمه‌ تکمیلی درمان را بلااستثناء در سبد شرکت‌های بیمه زیان ده عنوان کرد و گفت: متاسفانه وضعیتی که در بیمه شخص ثالث رخ داد در بیمه‌های تکمیلی در حال تکرار است و اگر کنترل نشود در چند سال آینده صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های درمان بحران خواهد داشت.

lndvuhlg fdli lgj fdli‌ j;ldgd nvlhk vh fghhsjekhM nv sfn av;j‌ihd fdli cdhk ni ukUhk ;vn U 'tj: ljhsthki Uqudjd ;i nv fdli aow ehge vo nhn nv fdli‌ihd j;ldgd nv phg j;vhv hsj U h'v ;kjvg kaUn nv Ikn shg Hdkni wkuj fdli nv pUci fdli‌ihd nvlhk fpvhk oUhin nhaj. oxv Uva;sj'd nv ;ldk av;j‌ih lndvuhlg fdli lgj fdli‌ j;ldgd nvlhk vh fghhsjekhM nv sfn av;j‌ihd fdli cdhk ni ukUhk ;vn U 'tj: ljhsthki Uqudjd ;i nv fdli aow ehge vo nhn nv fdli‌ihd j;ldgd nv phg j;vhv hsj U h'v ;kjvg kaUn nv Ikn shg Hdkni wkuj fdli nv pUci fdli‌ihd nvlhk fpvhk oUhin nhaj.

تصویر خبر
خطر-ورشکستگی-در-کمین-شرکت-ها
برچسب های مرتبط: