چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:14

بانوی تیراندازی با کمان معلولان کشورمان در جمع هشت ورزشکار برتر این رشته قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhkUd jdvhknhcd fh ;lhk lugUghk ;aUvlhk nv Olu iaj Uvca;hv fvjv hdk vaji rvhv 'vtj. civh kuljd nv ldhk Uvca;hvhk jlhahdd jdvhknhcd fhkUd jdvhknhcd fh ;lhk lugUghk ;aUvlhk nv Olu iaj Uvca;hv fvjv hdk vaji rvhv 'vtj.

تصویر خبر
زهرا-نعمتی-در-میان-ورزشکاران-تماشایی-تیراندازی