چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:25

تهران - ایرنا - فرزند ارشد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد آخرین وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیار ما بوده، مربوط به سال 79 است و تاکنون وصیت نامه جدیدی پیدا نکردیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - tvckn hvan Hdj hggi h;fv ihald vtskOhkd hughl ;vn Hovdk Uwdj khli Hdj hggi ihald vtskOhkd vdds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl ;i nv hojdhv lh fUniT lvfUx fi shg 79 hsj U jh;kUk Uwdj khli Ondnd Pdnh k;vndl. Hovdk Uwdj khli nv hojdhv ohkUhni Hdj hggi ihald vtskOhkd lvfUx fi shg 79 hsj/ jh;kUk Uwdj khli Ondnd Pdnh k;vndl jivhk - hdvkh - tvckn hvan Hdj hggi h;fv ihald vtskOhkd hughl ;vn Hovdk Uwdj khli Hdj hggi ihald vtskOhkd vdds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl ;i nv hojdhv lh fUniT lvfUx fi shg 79 hsj U jh;kUk Uwdj khli Ondnd Pdnh k;vndl.

تصویر خبر
آخرین-وصیت-نامه-در-اختیار-خانواده-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-مربوط-به-سال-79-است--تاکنون-وصیت-نامه-جدیدی-پیدا-نکردیم