چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:27

این روزها ارزش افزوده حاصل از نوآوری و تعریف محصولات جدید به حدی رسیده است که بسیاری به نوآوری بعنوان نیروی پیشران اقتصادی می نگرند. این باور جدی وجود دارد که بدون نوآوری و خلاقیت کارآفرینی میسر نخواهد بود و رشد اقتصادی شتاب نخواهد گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk vUcih hvca htcUni phwg hc kUHUvd U juvdt lpwUghj Ondn fi pnd vsdni hsj ;i fsdhvd fi kUHUvd fukUhk kdvUd Pdavhk hrjwhnd ld k'vkn. hdk fhUv Ond UOUn nhvn ;i fnUk kUHUvd U oghrdj ;hvHtvdkd ldsv koUhin fUn U van hrjwhnd ajhf koUhin 'vtj. ikvlknhk: ;hvHtvdkd U kUHUvd hdk vUcih hvca htcUni phwg hc kUHUvd U juvdt lpwUghj Ondn fi pnd vsdni hsj ;i fsdhvd fi kUHUvd fukUhk kdvUd Pdavhk hrjwhnd ld k'vkn. hdk fhUv Ond UOUn nhvn ;i fnUk kUHUvd U oghrdj ;hvHtvdkd ldsv koUhin fUn U van hrjwhnd ajhf koUhin 'vtj.

تصویر خبر
هنرمندان--کارآفرینی-و-نوآوری
برچسب های مرتبط: