چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:30

در حالی که دولت یازدهم واپسین ماههای خدمت گذاری خود را پشت سر می گذارد و دولت ترامپ تنها چند روز با آغاز فعالیت خود برای یک دوره چهار ساله فاصله دارد، وضعیت اجرای برجام و آینده ان به مهمترین موضوع دولت تبدیل شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phgd ;i nUgj dhcnil UhPsdk lhiihd onlj 'bhvd oUn vh Paj sv ld 'bhvn U nUgj jvhlP jkih Ikn vUc fh Hyhc tuhgdj oUn fvhd d; nUvi Iihv shgi thwgi nhvnT Uqudj hOvhd fvOhl U Hdkni hk fi liljvdk lUqUu nUgj jfndg ani hsj. svhkOhl fvOhlY liljvdk nynyi nUgj dhcnil nv phgd ;i nUgj dhcnil UhPsdk lhiihd onlj 'bhvd oUn vh Paj sv ld 'bhvn U nUgj jvhlP jkih Ikn vUc fh Hyhc tuhgdj oUn fvhd d; nUvi Iihv shgi thwgi nhvnT Uqudj hOvhd fvOhl U Hdkni hk fi liljvdk lUqUu nUgj jfndg ani hsj.

تصویر خبر
سرانجام-برجام--مهمترین-دغدغه-دولت-یازدهم
برچسب های مرتبط: