چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:35

محققان کشور موفق به ساخت کیت عسل شدند تا مصرف کنندگان بتوانند عسل طبیعی از صنعتی را با کمترین هزینه تشخیص دهند.

lprrhk ;aUv lUtr fi shoj ;dj usg ankn jh lwvt ;kkn'hk fjUhkkn usg xfdud hc wkujd vh fh ;ljvdk icdki jaodw nikn. I'Uki usg xfdud hc wkujd jaodw nidl? lprrhk ;aUv lUtr fi shoj ;dj usg ankn jh lwvt ;kkn'hk fjUhkkn usg xfdud hc wkujd vh fh ;ljvdk icdki jaodw nikn.

تصویر خبر
چگونه-عسل-طبیعی-از-صنعتی-تشخیص-دهیم-
برچسب های مرتبط: