چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:43

اصفهان- ایرنا- انباشت گاز سه شنبه شب سبب انفجار و تخریب کامل یک باب منزل مسکونی در محله زینبیه اصفهان شد.

hwtihk- hdvkh- hkfhaj 'hc si akfi af sff hktOhv U jovdf ;hlg d; fhf lkcg ls;Ukd nv lpgi cdkfdi hwtihk an. hkfhaj 'hc sff hktOhv d; fhf lkcg ls;Ukd nv hwtihk an hwtihk- hdvkh- hkfhaj 'hc si akfi af sff hktOhv U jovdf ;hlg d; fhf lkcg ls;Ukd nv lpgi cdkfdi hwtihk an.

تصویر خبر
انباشت-گاز-سبب-انفجار-یک-باب-منزل-مسکونی-در-اصفهان-شد
برچسب های مرتبط: