چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 09:55

تیراندازی خیابان طالقانی سه کشته و دو زخمی و تیراندازی خیابان سی متری دو کشته و دو زخمی برجای گذاشته است. حال یکی از مجروحان هم وخیم گزارش شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jdvhknhcd odhfhk xhgrhkd si ;aji U nU cold U jdvhknhcd odhfhk sd ljvd nU ;aji U nU cold fvOhd 'bhaji hsj. phg d;d hc lOvUphk il Uodl 'chva ani hsj. jdvhknhcd lv'fhv nv hvh; fh 5 ;aji jdvhknhcd odhfhk xhgrhkd si ;aji U nU cold U jdvhknhcd odhfhk sd ljvd nU ;aji U nU cold fvOhd 'bhaji hsj. phg d;d hc lOvUphk il Uodl 'chva ani hsj.

تصویر خبر
تیراندازی-مرگبار-در-اراک-با-5-کشته
برچسب های مرتبط: