چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 10:01

دانشمندان ابزاری برای جداکردن گاز دی اکسید کربن از هوا خلق کرده اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhkalknhk hfchvd fvhd Onh;vnk 'hc nd h;sdn ;vfk hc iUh ogr ;vni hkn. ;at vhid fvhd Ph; ;vnk nd h;sdn ;vfk hc iUh nhkalknhk hfchvd fvhd Onh;vnk 'hc nd h;sdn ;vfk hc iUh ogr ;vni hkn.

تصویر خبر
کشف-راهی-برای-پاک-کردن-دی-اکسید-کربن-از-هوا