چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 10:05

مقامات اطلاعاتی-امنیتی آمریکا می‌گویند 30 کشور از جمله ایران در حال ساخت و توسعه تجهیزات مرتبط با حملات سایبری هستند که می‌تواند زیرساخت‌های این کشور را موردحمله قرار دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lrhlhj hxghuhjd-hlkdjd Hlvd;h ld‌'Udkn 30 ;aUv hc Olgi hdvhk nv phg shoj U jUsui jOidchj lvjfx fh plghj shdfvd isjkn ;i ld‌jUhkn cdvshoj‌ihd hdk ;aUv vh lUvnplgi rvhv nikn. lrhlhj hxghuhjd Hlvd;h: ۳۰ ;aUvhc Olgi hdvhk nvphg‌jUsui jUhkhdd plghj shdfvd oUn isjkn lrhlhj hxghuhjd-hlkdjd Hlvd;h ld‌'Udkn 30 ;aUv hc Olgi hdvhk nv phg shoj U jUsui jOidchj lvjfx fh plghj shdfvd isjkn ;i ld‌jUhkn cdvshoj‌ihd hdk ;aUv vh lUvnplgi rvhv nikn.

تصویر خبر
مقامات-اطلاعاتی-آمریکا--۳۰-کشوراز-جمله-ایران-درحال-توسعه-توانایی-حملات-سایبری-خود-هستند
برچسب های مرتبط: