چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 10:24

در میان سیل خروشان ملت، افراد قلیلی نیز بودند که از نوع رفتار و شعارهایشان پیدا بود که چندان عزادار ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نبوده و بیشتر مقاصد سیاسی خود را تعقیب می‌کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv ldhk sdg ovUahk lgjT htvhn rgdgd kdc fUnkn ;i hc kUu vtjhv U auhvihdahk Pdnh fUn ;i Iknhk uchnhv hvjphg Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd kfUni U fdajv lrhwn sdhsd oUn vh jurdf ld‌;vnkn. rnvakhsd lgj hkrghfd U khsPhsd tjki‌'vhk nv ldhk sdg ovUahk lgjT htvhn rgdgd kdc fUnkn ;i hc kUu vtjhv U auhvihdahk Pdnh fUn ;i Iknhk uchnhv hvjphg Hdj‌hggi ihald‌vtskOhkd kfUni U fdajv lrhwn sdhsd oUn vh jurdf ld‌;vnkn.

تصویر خبر
قدرشناسی-ملت-انقلابی-و-ناسپاسی-فتنه-گران
برچسب های مرتبط: