چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 10:29

به دو نفر کارگر ماهر جهت کار در اغذیه فروشی قدیم در هرمزگان نیازمندیم. مراجعه حضوریمتقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام کارگر ماهر در اغذیه فروشی در هرمزگان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi nU ktv ;hv'v lhiv Oij ;hv nv hybdi tvUad rndl nv ivlc'hk kdhclkndl. lvhOui pqUvdljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl ;hv'v lhiv nv hybdi tvUad nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v lhiv nv hybdi tvUad nv ivlc'hk fi nU ktv ;hv'v lhiv Oij ;hv nv hybdi tvUad rndl nv ivlc'hk kdhclkndl. lvhOui pqUvdljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl ;hv'v lhiv nv hybdi tvUad nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-ماهر-در-اغذیه-فروشی-در-هرمزگان