چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 10:55

به دلیل کمبود کارت‌های تلفن همگانی در استان همدان، سودجویان نیز از فرصت استفاده کرده و آنها را به قیمت بالایی حتی دو برابر و گاهی سه برابر به فروش می‌رسانند.

fi ngdg ;lfUn ;hvj‌ihd jgtk il'hkd nv hsjhk ilnhkT sUnOUdhk kdc hc tvwj hsjthni ;vni U Hkih vh fi rdlj fhghdd pjd nU fvhfv U 'hid si fvhfv fi tvUa ld‌vshkkn. jgtk il'hkd isjT ;hvj jgtk kdsj ! fi ngdg ;lfUn ;hvj‌ihd jgtk il'hkd nv hsjhk ilnhkT sUnOUdhk kdc hc tvwj hsjthni ;vni U Hkih vh fi rdlj fhghdd pjd nU fvhfv U 'hid si fvhfv fi tvUa ld‌vshkkn.

تصویر خبر
تلفن-همگانی-هست--کارت-تلفن-نیست--
برچسب های مرتبط: