چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 10:55

مدیر اف بی آی در اظهاراتی گفت: روسیه کمپین‌های سیاسی حزب جمهوریخواه و دامنه‌های ایمیل قدیمی کمیته ملی جمهوریخواه را هک کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv ht fd Hd nv hzihvhjd 'tj: vUsdi ;lPdk‌ihd sdhsd pcf OliUvdoUhi U nhlki‌ihd hdldg rndld ;ldji lgd OliUvdoUhi vh i; ;vni hsj. htahd ulgdhjD i; vUsdiT jUsx lndv FBI lndv ht fd Hd nv hzihvhjd 'tj: vUsdi ;lPdk‌ihd sdhsd pcf OliUvdoUhi U nhlki‌ihd hdldg rndld ;ldji lgd OliUvdoUhi vh i; ;vni hsj.

تصویر خبر
افشای-عملیات--هک-روسیه--توسط-مدیر-FBI
برچسب های مرتبط: