چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 11:20

درحالی پس از گذشت حدود چهار ماه به دلیل کمبود منابع مالی سرانجام از هفته گذشته توزیع شیر در برخی مدارس کشور از جمله استان تهران آغاز شده که یکی از ایرلاین‌های داخلی اقدام به پذیرایی از مسافران با این نوع شیر در پروازهای خود کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nvphgd Ps hc 'baj pnUn Iihv lhi fi ngdg ;lfUn lkhfu lhgd svhkOhl hc itji 'baji jUcdu adv nv fvod lnhvs ;aUv hc Olgi hsjhk jivhk Hyhc ani ;i d;d hc hdvghdk‌ihd nhogd hrnhl fi Pbdvhdd hc lshtvhk fh hdk kUu adv nv PvUhcihd oUn ;vni hsj. jUcdu adv UdCi lnhvs nv iUhPdlh+u;s nvphgd Ps hc 'baj pnUn Iihv lhi fi ngdg ;lfUn lkhfu lhgd svhkOhl hc itji 'baji jUcdu adv nv fvod lnhvs ;aUv hc Olgi hsjhk jivhk Hyhc ani ;i d;d hc hdvghdk‌ihd nhogd hrnhl fi Pbdvhdd hc lshtvhk fh hdk kUu adv nv PvUhcihd oUn ;vni hsj.

تصویر خبر
توزیع-شیر-ویژه-مدارس-در-هواپیما-عکس
برچسب های مرتبط: